Mier je vznešené slovo, ako protiklad vojny evokuje pozitívne myšlienky, akosi prirodzene sa spája s rozkvetom, mier je však tiež politickou hrou, vykalkulovaným stavom nenásilia, často iba zdanlivým nastolením pokoja. Posledné analýzy preukazujú, že až 43 percent mierových usporiadaní sa opäť zvrhne vo vojenský konflikt v priebehu piatich rokov. Často pritom ide o občiansku vojnu. Mier sa nekryje so spravodlivosťou, prichádza do života  v priebehu zložitých politických procesov, jeho podmienky určuje pomer vojenských síl, hospodárske možnosti, veľkosť ľudskej základne. Mier je stavom pokoja zbraní, zároveň priestorom rekonštrukcie, prestavby, procesov, ktoré tvoria novú realitu v porovnaní so stavom, ktorý predchádzal vojne. Mier sám o sebe nič nerieši, poskytuje priestor k zmiereniu, novej spolupráci, odstráneniu trecích plôch. Mierové podmienky zasievajú základy budúceho spôsobu fungovania.

Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2018.