Knižný výstup z konferencie „Hľadanie počiatkov“, zameranej na počiatky antického myslenia, zberateľstva v antike, o kňažskom úrade potnifikov a mnohom inom. Udalosť zorganizovala Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM 22.6. – 23.6.2017 v Trnave.

Univerzita Cyrila a Metoda, 2018