Návrh grafického vizuálu pre archeologickú konferenciu na UKF v Bratislave. Známe archeologické nálezy od Moravianskej Venuše po Veľkomoravský krížik a k nim slovné konotácie, ktoré sa k obrazom tak nejako vzťahujú.