Kolaps očami archeológie

.

Návrh obálky pripravovaného zborníka z konferencie Kolaps očami slovenských archeológov (premenovaný na Kolaps očami archeológie) organizovaný Archeologickým ústavom pri SAV v Nitre.

.