Ľuboš Jurík: Všetky moje poviedky

Anotácia z knihy:

Poviedky Ľuboša Juríka patria k tomu najlepšiemu, čo vo svojom diele vytvoril. Už vo svojich prvých poviedkach z prostredia bratislavskej periférie sa prejavil ako vnímavý pozorovateľ so silným sociálnym cítením. Citlivo, realisticky, bez falošného pátosu a emócií opísal život ľudí nielen na okraji mesta, ale aj okraji spoločnosti. Jeho hrdinovia akoby čakali na lepší a dôstojnejší život, akoby verili, že raz sa všetko zmení, no uviazli v beznádeji; napriek tomu v nich stále žije silná vnútorná viera, že si zaslúžia nielen súcit, ale aj lepší koniec svojich dní.

Anton Hykisch

klient   Allegro

ilustrácia  Naďa Rappensbergerová