O vojne Peloponézskej

.

Návrh coveru odbornej a zároveň popularizačnej monografie z dielne katedry histórie UCM v Trnave o ukrutnej bratovražednej vojne medzi starobylými Grékmi. K jej textovému obsahu som prispel aj ja.

.